Kategorie

Newsletter

 

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Základní informace

Osobním údajům a jejich zpracování a ochraně věnujeme náležitou pozornost - bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. V těchto Zásadách zpracování a ochrany osobních údajů („Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme, navštívíte-li a využijete služeb našeho e-shop.

1.   Správce osobních údajů

Společnost Alleson s.r.o., se sídlem Hlavní 77, 735 53 Dolní Lutyně - Věřňovice, IČ 26861275 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 50637 („Alleson“), provozovatel webových stránek www.alleson.eu, je správcem osobních údajů („Provozovatel“, „Správce“). Jako správce prohlašujeme, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

2. Osobní údaje a jejich zpracování

2.1 Osobní údaje a účel zpracování osobních údajů

(a) Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované a identifikovatelné osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

(b) Alleson zpracovává následující kategorie osobních údajů, které potřebuje v souvislosti s dokončením objednávky: jméno a příjmení, doručovací adresa, platební údaje a e-mailová adresa. Pokud máte navíc vytvořené zákaznický účet, může zároveň docházet ke zpracování dalších údajů, které při registraci dobrovolně poskytnete anebo uvedete v prostředí Vašeho zákaznického účtu.

(c) Vaše e-mailová adresa slouží jako Váš identifikátor (v případě založení zákaznického účtu představuje přihlašovací jméno zákazníka) a rovněž slouží pro veškerou komunikaci. Na Vaši e-mailovou adresu Vám přijde potvrzení objednávky a informace o zaslání.

(d) Osobní údaje jsou v případě, že nakupujete bez registrace, tj. bez vytvoření zákaznického účtu, zpracovávány za účelem dokončení objednávky a jejího vyřízení (realizace objednávky). Pokud nám poskytnete osobní údaje v souvislosti s vytvořením Vašeho zákaznického účtu, použijeme je zejména pro správu zákaznického účtu tak, jak je uvedeno v bodě 2.3 (a).

(e) Osobní údaje mohou být rovněž použity pro marketingové účely (blíže viz bod 2.4).

(f) Při návštěvě našich webových stránek dochází rovněž ke sběru dalších informací, které jsou zjišťovány pro statistické účely. Na základě těchto informací není možné, aniž by došlo ke spojení s dalšími informacemi, zjistit totožnost konkrétního uživatele.

(g) Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění smlouvy, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas. V rámci vyřízení Vaší objednávky obdrží od nás námi vybrané subjekty, jako např. logistické firmy, dopravci, banky atd. potřebné údaje k vyřízení Vaší objednávky. Takto získané údaje smí naši poskytovatelé služeb použít pouze ke splnění úkolů souvisejících s vyřízením Vaší objednávky.

Aktuální seznam poskytovatelů dalších služeb, kteří pro daný účel mohou získat některé z Vašich osobních údajů:

General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.

Česká Pošta, s.p.

2.2 Formulářové údaje

Na webových stránkách Alleson můžete využít v rámci své činnosti některé formuláře, pomocí nichž nám zašlete své údaje. Nejedná-li se o osobní údaje, budou údaje ve formulářových polích uloženy a statisticky vyhodnoceny. V případě, že se jedná o osobní údaje, budou tyto údaje pro statistické účely vyhodnocovány, jen pokud dojde k úspěšnému odeslání údajů z formuláře. Zároveň budou pro statistické účely vyhodnocovány operace, které byly v souvislosti s vyplňováním formuláře zrušeny.

2.3 Zákaznický účet Alleson a nákup bez registrace

(a) Pomocí registrace si můžete zřídit zákaznický účet, který je zabezpečen heslem („zákaznický účet“). Založením zákaznického účtu získáváte přímý přístup ke svým údajům.

(b) Pokud si nepřejete založit pro uskutečnění nákupu zákaznický účet, můžete v našem E-shopu rovněž nakoupit bez registrace, tj. jako host. V takovém případě dochází ke zpracování pouze těch osobních údajů, které jsou nezbytné v souvislosti s dokončením Vaší objednávky.

(c) Založením svého zákaznického účtu berete na vědomí, že budeme zpracovávat Vámi sdělené osobní údaje a informace uložené ve Vašem zákaznickém kontu.

(d) V případě, že si nebudete přát využívat služby uvedené v bodě 2.3 (c), můžete svoje osobní údaje v něm v rubrice „můj účet“ kdykoliv vymazat a objednat si jako host, tj. bez registrace na našich webových stránkách.

2.4 Newsletter do e-mailu (obchodní sdělení)

(a) Pokud jste zasílání obchodního sdělení neodmítli, budeme Vám e-mailem zasílat newslettery.

(b) Jestliže si v budoucnu nebudete přát další newslettery, můžete se kdykoli z odběru bezplatně odhlásit. Pro odhlášení z odběru newsletteru můžete nám kdykoliv zaslat email.

(c) V případě, že se z odebírání newsletteru odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat.

3. Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

3.1 Zabezpečení osobních údajů

(a) Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

(b) Přístup do vašeho zákaznického účtu je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém kontu vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. Alleson nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci Alleson přímo způsobil.

3.2 Doba uchovávání

(a) Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je Alleson povinen jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

3.3 Práva subjektů údajů

(a) Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.

(b) V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat blokaci osobních údajů, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.

(c) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány; to se však netýká těch osobních údajů, které Alleson potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro účel sledovaný jejich uložením nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

3.4 Kontaktujte nás

(a) V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy alleson@alleson.cz anebo na adrese či zákaznické lince uvedené v zápatí těchto Zásad.

(b) To samé platí pro případ, že máte zájem o přístup k informacím, které jsme o Vás prostřednictvím těchto webových stránek získali, nebo pokud si přejete tyto informace opravit, zablokovat či vymazat.

Kontakt:
Alleson s.r.o., Hlavní 77, 735 53 Dolní Lutyně - Věřňovice

Zákaznická linka: 775 992 103

 

 


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Výběr měny

Provozovatel

Vlasová kosmetika, kadeřnické potřeby - velkoobchod - Alleson, s.r.o.
Hlavní 77
73553, Dolní Lutyně - Věřňovice
Tel: +420 596544089, +420 775992103
Fax: +420 596544089
Email: alleson@alleson.eu
IČ:26861275 DIČ:26861275


Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky